(096) 964 99 00
(073) 044 57 52
(095) 186 52 88

Воблер Usami Новинки!

Воблер Usami Новинки!


Новые модели:

Воблер Usami Pachi 80F-DR
Воблер Usami Pachi 80F-SR
Воблер Usami Zander 100SP-DR


Новые цвета:

Воблер Usami Asai 95 F-SR (95мм. 12.8г.) 554

Воблер Usami Ebisu 130SP-SR (130мм. 19.0гр.) 112
Воблер Usami Ebisu 130SP-SR (130мм. 19.0гр.) 333
Воблер Usami Ebisu 130SP-SR (130мм. 19.0гр.) 554
Воблер Usami Ebisu 130SP-SR (130мм. 19.0гр.) 602

Воблер Usami Jir 110SP-SR (110мм. 12.5гр.) 122
Воблер Usami Jir 110SP-SR (110мм. 12.5гр.) 333
Воблер Usami Jir 110SP-SR (110мм. 12.5гр.) 554
Воблер Usami Jir 110SP-SR (110мм. 12.5гр.) 602

Воблер Usami Kabu 25S-SR (25мм. 2.6гр.) 371
Воблер Usami Kabu 25S-SR (25мм. 2.6гр.) 554
Воблер Usami Kabu 25S-SR (25мм. 2.6гр.) 588
Воблер Usami Kabu 25S-SR (25мм. 2.6гр.) 589
Воблер Usami Kabu 25S-SR (25мм. 2.6гр.) 602

Воблер Usami Kumo 115SP-SR (115мм. 16.6гр.) 122
Воблер Usami Kumo 115SP-SR (115мм. 16.6гр.) 333
Воблер Usami Kumo 115SP-SR (115мм. 16.6гр.) 554
Воблер Usami Kumo 115SP-SR (115мм. 16.6гр.) 602

Воблер Usami Nishin 65SP-SR (65мм. 7гр.) 122
Воблер Usami Nishin 65SP-SR (65мм. 7гр.) 342
Воблер Usami Nishin 65SP-SR (65мм. 7гр.) 554

Воблер Usami Nishin 75SP-SR (75мм. 10гр.) 122
Воблер Usami Nishin 75SP-SR (75мм. 10гр.) 342
Воблер Usami Nishin 75SP-SR (75мм. 10гр.) 554
Воблер Usami Nishin 75SP-SR (75мм. 10гр.) 602

Воблер Usami Purin 38F-SR (38мм. 3.9гр.) 371
Воблер Usami Purin 38F-SR (38мм. 3.9гр.) 554
Воблер Usami Purin 38F-SR (38мм. 3.9гр.) 588
Воблер Usami Purin 38F-SR (38мм. 3.9гр.) 589
Воблер Usami Purin 38F-SR (38мм. 3.9гр.) 602

Воблер Usami Shirasu 58SP-SR (58мм. 5.2гр.) 122
Воблер Usami Shirasu 58SP-SR (58мм. 5.2гр.) 554
Воблер Usami Shirasu 58SP-SR (58мм. 5.2гр.) 602

Воблер Usami Tsumetai 95F-SDR (95мм. 23.0гр.) 339
Воблер Usami Tsumetai 95F-SDR (95мм. 23.0гр.) 554
Воблер Usami Tsumetai 95F-SDR (95мм. 23.0гр.) 588
Воблер Usami Tsumetai 95F-SDR (95мм. 23.0гр.) 602
Usami Новинки (2)
Смотреть все...